Om uss


Heisann  

Me heiter Ole og Hanne Christine Øvrejorde.

Me overtok familiegården 1. januar 2014, fra foreldrene til Ole.

Her har me ca. 180 melkegeit

Våre mål er å drive og vedlikeholde gården for bidra til å ha ei levende og grønn bygd.

Lage god melk og gode kjøttprodukt, og bidra til at Norge ikkje gror helt igjenn.


Vi har også en drøm om å bruke gården som en ressurs for mennesker.

Me har sett betydningen av at folk får kontakt med dyr og dette har gitt de ny framtidstro

– derfor ønska me å skape arenar for dette.


Me er 5 stk ei datter som heter Ingrid Elise, ein sønn som heter Lars Henrik

og ein foster gutt som heter Arsene.(som ikkje bur heime lenger)